Jumat, September 19, 2008

Cucupatian N

N

1. Nangapa bidanya urang Banjar lawan urang Cina ?

Jawaban : Urang Banjar bapikir kaya apa mancari duit, urang Cina bapikir nang kaya apa manggunakan duit.

2. Nangapa bidanya urang Banjar lawan urang Arab ?

Jawaban : Urang Banjar manukar kambing lawab urang Arab, urang Arab manjuali kambing lawan urang Banjar.

3. Nangapa bidanya gula lawan gulali ?

Jawaban : Manjual gula diandak haja, manjual gulali dibawa bajalan.

4. Nangapa bidanya roti bulu lawan hulat bulu ?

Jawaban : Roti bulu kawa dimakan. Hulat bulu hakunkah nyawa mamakan ?

5. Nangapa bidanya iwak haruan lawan iwak rabuk ?

Jawaban : Iwak haruan kawa diulah iwak rabuk, iwak rabuk kada kawa diulah iwak haruan.

6. Nangapa bidanya gila babi lawan bagi gila ?

Jawaban : Gila babi nitu manusia, babi gila nitu babi.

7. Nangapa bedanya muntung lawan hidung ?

Jawaban : Muntung nyaman bamamakan, hidung mancium baunya banarai.

8. Nangapa bidanya dokter lawan parawat ?

Jawaban : Doktor kawa mamarintah parawat, parawat kada kawa mamarintah doktor.

9. Nangapa bidanya tukang gunting lawan tukang sunat ?

Jawaban : Tukang gunting manatak rambut, tukang sunat manatak palir.

10. Nangapa bidanya manusia lawan iak baung ?

Jawaban : Manusia ada nang liur baungan, iwak baung kada ada nang liur manusiaan.

Kamus Bahasa Banjar

11. Nangapa bidanya manusia lawan samut ?

Jawaban : Manusia ada nang kasasamutan, samut kada ada nang kamanusiaan.

12. Nangapa bidanya manusia lawan hayam ?

Jawaban : Manusia ada nang kaur hayaman, hayam kada ada nang kaur manusiaan.

13. Nangapa bidanya manusia lawan biruang ?

Jawaban : Manusia ada nang tuli biruangan, biruang kada ada nang tuli manusiaan.

14. Nangapa bidanya manusia lawan haruan ?

Jawaban : Manusia ada nang bagawi tampuh haruanan, haruan kada nang tampuh manusiaan.

15. Nangapa bidanya manusia lawan rinjing ?

Jawaban : Manusia ada nang talinga rinjingan, rinjing kada ada nang talinga manusiaan.

16. Nangapa bidanya manusia lawan kambing ?

Jawaban : Manusia ada nang sambahiyang balang kambingan, kambing kada ada nang sambahiyang.

17. Nangapa bidanya manusia lawan hundang ?

Jawaban : Manusia ada nang bungkuk hundangan, hundang kada ada nang bungkuk manusiaan.

18. Nangapa bidanya propisor lawan mahasiswa ?

Jawaban : Propisor kalumpanan ngaran mahasiswa nitu wajar, mahasiswa kalumpanan ngaran propisor nitu kurang ajar.

19. Nangapa sasamaannya masin jahit lawan uyah ?

Jawaban : Sama-sama masin.

20. Nangapa sasamaannya pil kina lawan panawar sampai ?

Jawaban : Sama-sama pahit.

21. Nangapa sasamaannya tampuyak lawan katiak ?

Jawaban : Sama-sama babau.

22. Nangapa sasamaannya tukang urut lawan tukang jual binsin ?

Jawaban : Sama-sama kada kawa jauh lawan minyak.

23. Nangapa sasamaannya motor pamadam kabakaran lawan ambulan ?

Jawaban : Sama-sama pada rancak mambunyiakan sirina.

Kamus Bahasa Banjar

24. Nangapa sasamaannya bibinian lawan warik ?

Jawaban : Sama-sama bapasang rantai di pinggang.

25. Nangapa sasamaannya bibinian lawan kuda ?

Jawaban : Sama-sama barambut buntut kuda.

26. Nangapa bidanya tukang cat lawan babinian ?

Jawaban : Tukang cat mancat rumah, bibinian mancat bibir.

27. Nangapa bidanya guru lawan urang manginang ?

Jawaban : Guru maambil kapur gasan manulis, urang manginang maambil kapur gasan manginang.

28. Nangapa bidanya tukang ojek lawan anak sakulahan ?

Jawaban : Tukang ojek maangkat tangan mancari panumpang, murid sakulah maangkat tangan handak manjawab.

29. Nangapa bidanya tukang suntik lawan tukang sati ?

Jawaban : Tukang suntik mancucuk daging hidup, tukang sati mancucuk daging mati.

30. Nangapa bidanya urang mambaca buku lawan urang mangirim surat ?

Jawaban : Urang mambaca maliuri tunjuk, urang mangirim surat maliuri parangku.

31. Nangapa bidanya pil KB lawan pilkada ?

Jawaban : Pil KB dinginum, pilkada kada kawa diminum.

32. Nangapa kapanjangannya BA ?

Jawaban : Banjar asli atawa Barabai asli.

33. Nangapa kapanjangannya Pargum ?

Jawaban : Parsatuan guring malandau.

34. Nangapa kapanjangannya Parjasi ?

Jawaban : Parsatuan janggut seluruh Indonesia.

35. Nangapa kapanjangannya Umar ?

Jawaban : Untung masih ada rambut.

36. Nangapa kapanjangannya BBM ?

Jawaban : Bubuhan banyak makan.

37. Nangapa kapanjangannya BPL ?

Jawaban : Bubuhan pandir layau.

Kamus Bahasa Banjar

38. Nangapa kaahlian urang Halabiyu lawan urang Kalua ?

Jawaban : Urang Halabiyu bisa maharamakan hintalu, urang Kalua bisa mamanjangakan hintalu (logat Kalua : hintalu diucapkan hintaluuuuuu)

39. Nangapa nang bisa mangapit ?

Jawaban : Kapiting.

40. Nangapa diulah warik, amun inya handak turun ke bawah ?

Jawaban : Inya naik dahulu.

41. Nang kahilangan suka, nang mandapat sarik. Nangapa, yu ?

Jawaban : Kantut.

42. Nang mana nang labih tuha, hayam atawa hintalu ?

Jawaban : Kataraan.

43. Nang kaya apa amun puhun pisang kada ada lagi ?

Jawaban : Ngaliham mamais iwak, lawan maulah nasi pundut.

44. Nang dicatuk bailun, nang mancatuk baranai. Nangapa, yu ?

Jawaban : Agung.

45. Nang mana nang labih pintar, kambing atawa sapi ?

Jawaban : Kambing. Inya bisa manggiling tahi, sapi kada bisa.

46. Nang mana labih pintar, cacak atawa kucing ?

Jawaban : Cacak. Inya bisa bakurayap di tawing, kucing kada bisa.

47. Nang mana nang labih tuha, pais pakasam atawa pais anakan ?

Jawaban : Labih tuha pais pakasam (Pak – asam labih tuha dari anak-an).

48. Nasi nangapa nang kada kawa bangun ?

Jawaban : Nasi guring.

49. Nasi nangapa nang kada mau kurus ?

Jawaban : Nasi lamak.

50. Nasi nangapa nang bisa bajajalanan ?

Jawaban : Nasi raun. (Rawon).

51. Ngarannya apam, tagal kada kawa dimakan. Nangapa, yu ?

Jawaban : Gunung apam.

52. Nasi nangapa nang bisa basambunyi dalam bumbung ?

Jawaban : Lamang.

53. Nasi nangapa nang dijarat lawan daun nyiur ?

Jawaban : Katupat.

54. Naik ke atas nyiur, imbah nitu maluncat ka atas bubungan rumah. Siapa nang kawa ?

Jawaban : Nitu gawian nang kada jadi baras.Kamus Bahasa Banjar

Kambali, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

1 komentar:

iRieL mengatakan...

wakakakakkkk...
lawas kada tatawa mandangar lalucuan dari banua...
biasanya mandangar Palui bakesahan haja...

Salam kanal dari UrangBanuadiBnanuaUrang